Orthopedagoog Den Bosch

Onderzoek en advies door een orthopedagoog met ruime ervaring. Praktijk DIDAQT is aangesloten bij de NVO en bij het Kwaliteitsinstituut Hoogbegaafdheid. Goede contacten met basisscholen in de regio Den Bosch. Persoonlijke benadering. Geen lange wachtlijsten! Direct na aanmelding plannen we een datum in voor het onderzoek. De test kan worden uitgevoerd in de praktijk in Goes, of bij u op locatie.

IQ-test Den Bosch

De meest gebruikte tests voor kinderen zijn de WISC-V en de RAKIT-2. Beide tests zijn zeer betrouwbaar, maar hebben ieder ook hun specifieke insteek. Op grond van uw aanmelding maken we met elkaar een keuze voor de meest geschikte test.  Aanmelden voor een IQ-test is ook aan te raden als u vragen heeft over de leeraanpak van uw kind, sterke en zwakke kanten of als u een onderbouwde keuze moet maken voor het vervolgonderwijs.

Volwassenen

Voor volwassenen is er de mogelijkheid voor het uitvoeren van een individuele IQ-test. Handig voor het bepalen van uw studiekeuze, of voor een beroepskeuze. Bij een IQ-test voor volwassenen wordt gebruik gemaakt van de WAIS-V-NL, de meest betrouwbare test. Deze test wordt individueel afgenomen. De test duurt ongeveer 2 uur.

Hoogbegaafd kind in Den Bosch

Praktijk DIDAQT doet in de regio Den Bosch onderzoek bij vermoeden van begaafdheid en hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen worden niet voldoende herkend door hun omgeving, waardoor zij zich sterk gaan aanpassen, of een negatief zelfbeeld gaan ontwikkelen. Door tijdig een test te laten uitvoeren is er vanuit de omgeving meer begrip. Uw kind krijgt weer zelfvertrouwen en perspectief. Onderzoek naar hoogbegaafdheid geeft een goed beeld van de verbale vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie, verwerkingssnelheid en werkgeheugen. Ook meer persoonlijke eigenschappen, zoals leerstijl, executieve functies worden meegenomen in het onderzoek. 

Onderpresteren

Onderpresteren begint vaak al heel jong. Ouders merken vaak al snel dat hun kind zich aanpast aan de schoolomgeving. Zeker wanneer de signalen vanuit de ouders niet tijdig door school worden opgepakt kan dit leiden tot veel frustratie en verlies van motivatie. De hoge verwachtingen, die een kind had bij aanvang van de schoolloopbaan kunnen binnen enkele weken al verdwijnen als sneeuw voor de zon. Door onderpresteren kan een kind geen doorzettingsvermogen ontwikkelen en in paniek raken als het even niet goed gaat.