Vermoeden van hoogbegaafdheid? DIDAQT, orthopedagoog Goes

Heeft u vermoeden van hoogbegaafdheid bij uw kind? Voor onderzoek en advies kunt u terecht bij praktijk DIDAQT. Ook voor intelligentieonderzoek, algemene vragen over de zorg op school, of onderzoek bij leerproblemen. 

Een professionele test, zicht op sterke en minder sterke kanten, onderwijsbehoeften in beeld, deskundig advies…… het levert u veel informatie op over uw kind, hoogbegaafd of niet. Het gaat er om dat er weer perspectief geboden kan worden en uw kind met plezier naar school gaat.

Geen lange wachtlijsten bij DIDAQT! Mijn insteek is om u zo snel mogelijk te helpen met uw vragen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. 

Als orthopedagoog zet ik mijn ervaring met kinderen op school in om bij vermoeden van hoogbegaafdheid een goed beeld te krijgen van uw kind. Door deskundig onderzoek breng ik in kaart wat uw kind op school nodig heeft om zich prettig te voelen en motivatie te blijven houden. Ik vind het belangrijk om met een kind te werken in de eigen schoolomgeving. U hoeft dus niet te reizen, ik kom naar u toe!

Voor hoogbegaafde kinderen is het aanbod op school vaak veel te makkelijk. Hierdoor leren ze niet om te gaan met moeilijker taken en kunnen ze in paniek raken wanneer het hen niet direct lukt. Ouders merken vaak als eerste dat hun kind niet meer met plezier naar school gaat en motivatie verliest. Het kan frustrerend zijn als hun signalen door school niet worden herkend. Maar al te vaak gebeurt het dat een kind met hoogbegaafdheid zich aanpast aan de schoolsituatie en door de leerkrachten niet als dusdanig wordt herkend. Gelukkig worden scholen zich steeds beter bewust van de specifieke problemen die kinderen met hoogbegaafdheid ervaren.

Door sterke en zwakke kanten van een kind in kaart te brengen kan voor ouders en school duidelijker worden wat er van een kind kan worden verwacht en welke eisen er gesteld kunnen worden. Het is de uitdaging om kinderen meer betrokken te maken bij hun leerproces. Vanuit die betrokkenheid krijgen slimme kinderen weer de motivatie om de wereld te exploreren. Hierdoor krijgen hun talenten een kans zich verder te ontplooien.

Hoogbegaafdheid is een brede term, waar veel verschillende definities over bestaan. Geen  hoogbegaafd kind is hetzelfde. Dé begaafde of hoogbegaafde leerling bestaat eigenlijk niet. Hoewel het soms noodzakelijk is, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot een plusklas, kan het label hoogbegaafd ook veel druk leggen op een kind en zelfs de kans op onderpresteren vergroten.

Om een indruk te krijgen van het potentieel van een kind bij vermoeden van hoogbegaafdheid vormt het afnemen van een intelligentietest het startpunt van het psychologisch onderzoek. Verder is het onderzoek ook gericht op het ontdekken van de talenten, het zicht krijgen op de persoonlijkheid van een kind, de taakaanpak, denkvoorkeuren en executieve functies.

Onderzoek op school

Woont u in de regio Zuid-West Nederland? Dan kunt u zich aanmelden bij Praktijk DIDAQT. Geen lange reistijden, of onderzoek in een vreemde omgeving, maar dichtbij huis. Zeeland (bijv. Middelburg, Vlissingen en Terneuzen), Noord-Brabant (Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Den Bosch enz.) en Zuid-Holland  (zoals Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Capelle aan de IJssel) horen tot het werkgebied van mijn praktijk.
Geen lange reistijden, of een test in een vreemde omgeving, maar dichtbij huis. Dat is voor uw kind minder stressvol en geeft een betere indruk van uw kind in de eigen schoolsituatie. Natuurlijk kan het onderzoek ook in mijn praktijk in Goes worden uitgevoerd.

Na afloop ontvangt u een uitgebreide rapportage en plannen we het adviesgesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats op school, zodat we samen met de leerkracht een begeleidingsplan op kunnen zetten. Door met elkaar goed in beeld te krijgen hoe de ontwikkeling van uw kind is verlopen en de sterke en zwakke kanten in kaart te brengen kunnen we samen op zoek naar de juiste aanpassingen. Met nieuwe uitdagingen en perspectieven kan uw kind weer vooruit.

Neem gerust vrijblijvend contact op! Zie hiervoor de aanmeldpagina. Ook bereikbaar via Whats App.

 

drs. Krijn van Sparrentak
orthopedagoog

Kernwoorden van praktijk DIDAQT