RAKIT-2 intellligentie-test

De RAKIT-2 verscheen in oktober 2012  op de markt. Het is de herziene versie van de RAKIT (de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test). Als één van de eerste tests is de IQ-test opgezet op basis van het CHC-model (Cattell-Horn-Carrol), één van de meest actuele theorieën van intelligentie op dit moment.

De IQ-range bij de RAKIT-2 loopt van 4 tot en met 12,5 jaar en is bij uitstek geschikt voor het testen van kinderen met IQ-score onder het gemiddelde. De range van de scores loopt van 40 tot 145. Oudere kinderen (9-12 jaar) zullen hierdoor eerder tegen hun testgrens aanlopen.

Zoals bij de meeste intellligentie-tests wordt er in de RAKIT-2 een onderscheid gemaakt tussen de verbale en de niet-verbale intelligentie, met daarnaast aandacht voor het verwerken van informatie en het actief toepassen van informatie.

De afname van de RAKIT-2 verschilt niet veel van de afname van de WISC-V. Wel doet de RAKIT-2 een groter beroep op het aanwijzen van de juiste antwoorden. Kinderen met faalangst of onzekere kinderen zullen eerder en gemakkelijker een antwoord aanwijzen dan mondeling formuleren.

De afname van de RAKIT-2 gebeurt individueel en neemt ongeveer drie uur in beslag. In vergelijking tot de WISC-V komt het testmateriaal wat verouderd over en er is geen mogelijkheid om te werken met iPads.