Orthopedagoog Leiden

Zoekt u in Leiden een erkend orthopedagoog voor intelligentietest, of voor onderzoek naar hoogbegaafdheid? Dan kunt u terecht bij Praktijk DIDAQT. Wij streven ernaar om de school zo goed mogelijk bij het proces te betrekken.  De school is de plek is waar uw kind iedere dag moet worden begeleid. Korte lijnen en persoonlijke benadering staan bij DIDAQT centraal. Geen lange wachtlijsten: direct bij aanmelding plannen we een onderzoeksdatum en al binnen enkele weken ontvangt u het verslag en is er een eindgesprek.

Ook voor IQ-onderzoek voor volwassenen. Dit kan op locatie in Leiden, of in de praktijk in Goes.

IQ-test Leiden

Praktijk DIDAQT streeft ernaar om zonder lange wachtlijsten te werken vanuit een persoonlijke benadering. U bent geen nummer! Bij een IQ-test voor kinderen kan de test meestal op school worden afgenomen. Hierdoor is uw kind meteen goed in beeld en zijn de leerkrachten betrokken bij het proces. Uw kind kan ook aansluiten bij de pauze in de klas en werken in een vertrouwde omgeving. Ook is het mogelijk om het onderzoek in Goes te plannen  en het eindgesprek op de school van uw kind in Leiden.  Er is een comfortabele wachtruimte in de praktijk. De tijden worden aangepast aan uw reisschema.

Volwassenen

Voor een intelligentietest bij volwassenen wordt gebruik gemaakt van de meest betrouwbare test, de WAIS-IV-NL. Deze test wordt individueel afgenomen. Het afnemen van de WAIS-IV-NL gebeurt met I-pad. Voor het afnemen van de test wordt ruim de tijd ingepland, zodat u ook voldoende tijd heeft om te pauzeren. U kunt er voor kiezen om de test af te laten nemen in de praktijk in Goes, maar het kan ook in Leiden, bij u thuis of op kantoor. 

Hoogbegaafd kind in Leiden 

Leerlingen die begaafd of hoogbegaafd zijn hebben minder tijd nodig om de reguliere leerstof te doorlopen. Wanneer dit tijdig op school wordt gesignaleerd kan worden voorkomen dat deze kinderen gaan onderpresteren, of gefrustreerd raken. Onderzoek naar hoogbegaafdheid brengt goed in beeld wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn. Ook geeft onderzoek u en school aanknopingspunten om de leerstof zo goed mogelijk aan te passen aan het niveau van uw kind.  De tests, die bij DIDAQT worden afgenomen, gebeuren meestal op school. In sommige gevallen wordt ervoor gekozen om het onderzoek uit te laten voeren in de praktijk in Goes en later in Leiden het adviesgesprek te plannen.

Onderpresteren 

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk onderzoek te laten uitvoeren, om te voorkomen dat uw kind gefrustreerd raakt. Wanneer het niveau op school te laag is leert uw kind ook niet om te gaan met tegenslagen en worden er niet voldoende leerstrategieën ontwikkeld, die belangrijk zijn voor een goede schoolloopbaan.