IQ test volwassene

Voor een IQ-test bij volwassenen wordt gebruik gemaakt van de WAIS-IV.  Het is interessant om te weten wat uw sterke en minder sterke  kanten zijn. Een IQ-test geeft u daarbij een objectief beeld van uw cognitieve capaciteiten. De resultaten kunnen u van dienst zijn bij school- of beroepskeuze.  Bij het interpreteren van de testresultaten dient ook rekening gehouden te worden met andere factoren, zoals motivatie en doorzettingsvermogen. Deze unieke persoonlijke eigenschappen zijn zeker zo bepalend voor uw dagelijks functioneren als uw cognitieve vaardigheden!

De WAIS-IV is de meest gebruikte IQ-test voor volwassenen en jongvolwassenen en wordt individueel afgenomen. De WAIS-IV meet de algemene intelligentie (IQ) bij personen vanaf 16 jaar. De test is zeer betrouwbaar en geeft u een onafhankelijk en deskundig inzicht in uw capaciteiten. Dit kan handig zijn bij de keuze van uw studie, of het vervolg van uw loopbaan. 

De test duurt ongeveer 2 ½ uur. U krijgt 15 verschillende subtests aangeboden, die ieder een ander aspect van de intelligentie meten. De test geeft u inzicht in onder andere abstract kunnen redeneren, probleemoplossend vermogen, ruimtelijk inzicht en verwerkingssnelheid. Aan de hand van 4 indexen  wordt een score berekend voor het algemeen intellectueel vermogen, het totaal IQ.  Er wordt voornamelijk gewerkt op I-pads, afgewisseld met mondelinge taken. Voor een nog breder beeld kan de test worden aangevuld met een persoonlijkheidsvragenlijst, de NPV-2-R. Deze aanvulling gebeurt aan de hand van een digitaal in te vullen vragenlijst. 

De prestatie op een IQ-test is slechts een gedeeltelijke weergave van wat intelligentie omvat. Naast cognitieve vaardigheden spelen ook andere factoren een rol bij intelligent gedrag. Daarbij is te denken aan eigenschappen als planning, enthousiasme, impulsiviteit, angst en doorzettingsvermogen. Ieder individu is uniek. Bij het interpreteren van de testresultaten moet altijd met deze eigenschappen rekening worden gehouden. Mensen met een vergelijkbare testscore hoeven niet persé even goed met vergelijkbare omgevingsfactoren om te kunnen gaan. Ook wanneer qua leeftijd de cognitieve testvaardigheden achteruit kunnen gaan hoeft dit nog geen verandering te betekenen in het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Ervaring, aanpassing aan de omgeving, motivatie en doorzettingsvermogen spelen dan ook een grote rol. 

Praktijk DIDAQT staat voor:

✅deskundig ✅onafhankelijk en betrouwbaar ✅ruime ervaring ✅ geen lange wachttijden ✅ scherpe tarieven.