Kennismaken

Praktijk DIDAQT  richt zich op de regio Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. DIDAQT is de praktijk van Krijn van Sparrentak, orthopedagoog met een ruime ervaring op het gebied van diagnostiek en met goede contacten in het het onderwijs.

Even kennismaken…..

Mijn naam is Krijn van Sparrentak. Ik ben in 2000 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met als specialisatie leerproblemen.

Met een ruime onderwijservaring in het regulier basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs startte ik in 2000 naast mijn baan als orthopedagoog een eigen praktijk. Ik ken het onderwijs van binnenuit. Met hart en ziel voel ik mij betrokken bij het werk op scholen. Die betrokkenheid met scholen wil ik ook behouden in mijn werk als orthopedagoog, zodat ik ook steeds praktische adviezen kan geven.

De afgelopen jaren was ik werkzaam als orthopedagoog voor de ALBERO-scholengroep, 26 basisscholen in Zuid- en Noord-Beveland. Vanuit mijn praktijk werkte ik op projectbasis ook als orthopedagoog voor RPCZ/ONL (dyslexieonderzoek), voor de ONZE WIJS basisscholen op Walcheren (diagnostiek bij leerproblemen) en voor de PRISMA-scholen op Zuid-Beveland (diagnostiek).

Vanaf 2018 was ik betrokken bij het opstarten van een bovenschoolse plusgroep en bracht ik advies uit aan de toelatingscommissie van deze plusgroep. Steeds meer raakte ik geboeid door de specifieke hulpvraag van kinderen bij vermoeden van hoogbegaafdheid.

Vanuit deze betrokkenheid ben ik me in mijn praktijk ook gaan richten op deze doelgroep. Inmiddels werk ik alleen nog vanuit mijn zelfstandige praktijk en ben ik op projectbasis nog inzetbaar in het onderwijs.

Mijn praktijk bevindt zich vlakbij het centrum van Goes, met voldoende parkeerruimte voor de deur.

Sinds 2020 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid. Daar vindt u ook andere deskundigen in uw regio op het gebied van begaafdheid en hoogbegaafdheid.

orthopedagoog Goes

 

 

Het logo van mijn praktijk is gericht op beweging en ontwikkeling,
met een stuiterend balletje………..  van de i naar de q.