Orthopedagoog Rotterdam

Als orthopedagoog ben ik werkzaam in Rotterdam voor onderzoek en advies bij vragen over intelligentie. Het kan zijn dat u vermoeden heeft van begaafdheid of hoogbegaafdheid, maar ook bij algemene vragen over intelligentie.  Voor onderzoek bij kinderen doe ik bij voorkeur onderzoek in de vertrouwde schoolomgeving van uw kind, zodat ik direct een goede indruk heb van het functioneren op school. Ook is het voor uw kind prettig dat de test kan worden uitgevoerd op school. Hierdoor kan uw kind in de pauze aansluiten bij de eigen klas en is het mogelijk om even een gesprekje te hebben met de leerkracht. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen het onderzoek te uit laten uitvoeren in mijn praktijk in Goes en eventueel het eindgesprek in Rotterdam te plannen! De praktijk heeft een comfortabele wachtruimte. We passen de tijden aan aan uw reisschema.

IQ-test Rotterdam

Om een indruk te krijgen van de sterke en zwakke kanten van uw kind is het altijd waardevol om een IQ-onderzoek te laten uitvoeren. Als u vermoeden heeft dat uw kind slimmer is dan veel groepsgenoten kan het een goede optie zijn om eerst te starten met een intelligentieonderzoek. We kunnen in overleg bepalen welke test we daarvoor inzetten: de WISC-V (een intelligentietest voor kinderen van 6 t/m 16 jaar), of de RAKIT-2 (in IQ-test voor kinderen van 4 t/m 12 jaar). De test kan worden afgenomen in de praktijk in Goes, of op de school van uw kind. Samen kijken we wat voor u de beste optie is!

Volwassenen

Ook voor IQ-onderzoek bij volwassenen kunt u terecht bij praktijk DIDAQT! De IQ-test kan worden afgenomen op locatie in Rotterdam, bij u thuis of op kantoor, of in mijn praktijk in Goes. De test neemt ongeveer 2 ½ uur in beslag en er wordt vooral gewerkt met I-pad. U krijgt een indruk van uw verbale capaciteiten, de vaardigheden die meer gericht zijn op ruimtelijke oriëntatie, het fluïde redeneren (probleemoplossend vermogen), uw werkgeheugen en verwerkingssnelheid. De resultaten van een IQ-test geven u richting bij het maken van een beroepskeuze, of studiekeuze.

Hoogbegaafd kind, Rotterdam

Merkt u al langere tijd op dat uw kind zich sneller of anders ontwikkelt dan andere kinderen? Geeft uw kind aan dat het zich verveelt op school, of is uw kind het plezier in het naar schoolgaan kwijt geraakt? Stelt uw kind diepgaande vragen, of legt uw kind opvallende logische verbanden? Het kan zijn dat uw kind een hoge intelligentie heeft, waardoor er te weinig aansluiting is met wat er op school wordt aangeboden. Het is altijd verstandig om zo vroeg mogelijk onderzoek te laten doen, om te voorkomen dat uw kind gefrustreerd raakt. 

Onderpresteren

Veel hoogbegaafde leerlingen voelen dat ze ‘anders’ zijn. Dit proberen ze te verbergen door zich zo goed mogelijk aan te passen aan de groep. Hierdoor kan het gebeuren dat een slim kind beneden het niveau van eigen kunnen presteert en soms zelfs nog lager dan het gemiddelde niveau in de klas. Vooral bij veel herhaling van de leerstof, te lage instructies en een lesaanbod dat niet is afgestemd op het niveau van het kind kan er frustratie ontstaan, met afnemende schoolprestaties en sterk wisselende resultaten. Door zo vroeg mogelijk aan te melden voor onderzoek kan veel frustratie worden voorkomen. Samen gaan we op zoek naar een goede afstemming op de onderwijsbehoeften van uw kind!