Orthopedagoog Vlissingen

Praktijk DIDAQT is een betrouwbaar adres voor het doen van onderzoek en advies bij vermoeden van begaafdheid, of hoogbegaafdheid. Ook wanneer u meer wilt weten over de capaciteiten van uw kind en wat de sterke en minder sterke kanten zijn op het gebied van leren. De test kan worden afgenomen bij uw kind op school of in de praktijk in Goes, met voor u een comfortabele wachtruimte. 

Wilt u zelf als volwassene, of als ouder, een IQ-test laten uitvoeren? Ook dat kan! 

IQ-test Vlissingen 

Bij Praktijk DIDAQT wordt onderzoek uitgevoerd door een erkend orthopedagoog.  U krijgt bij een IQ-test voor kinderen een goede indruk van de verbale vaardigheden van uw kind, de ruimtelijke oriëntatie, het probleemoplossend vermogen (fluïde redeneren), de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen. Er wordt gebruik gemaakt van de WISC-V, of van de RAKIT-2, de meest betrouwbare intelligentietests in Nederland. De test kan worden afgenomen in de praktijk in Goes, of op de school van uw kind. U krijgt een uitgebreid verslag en er is een toelichtend gesprek.

Volwassenen 

Voor een IQ-test bij volwassenen werken we met de WAIS, geschikt voor jong/volwassenen vanaf 16 jaar. Er wordt vooral gewerkt op de I-pad. We nemen voldoende de tijd om kennis te maken, zodat u ontspannen aan de slag kunt. Het afnemen van de test duurt ongeveer 2 1/2 uur. U ontvangt een uitgebreid verslag, gevolgd door een toelichtend gesprek.

Hoogbegaafd kind in Vlissingen

Merkt u al langere tijd bijzonderheden op in de ontwikkeling van uw kind? Heeft u vermoeden dat uw kind op school te weinig uitdaging ervaart? Dan is het verstandig om zo vroeg mogelijk te starten met een onderzoek om te voorkomen dat uw kind gefrustreerd raakt. U hoeft dit niet direct groots aan te pakken, maar kunt bijvoorbeeld eerst een IQ-test aanvragen. Een goede intelligentietest geeft u altijd een objectief beeld van de algemene capaciteiten van uw kind. U krijgt praktische en haalbare adviezen voor de begeleiding op school.  Wanneer blijkt dat uw kind een hoge score behaalt kunt u het onderzoek altijd uitbreiden naar een hoogbegaafdsonderzoek. Waar u ook voor kiest, het gaat erom dat u kind zo goed mogelijk op school wordt begeleid en voldoende perspectief blijft ervaren.

Onderpresteren 

Voorkom dat uw kind gefrustreerd raakt en geen plezier meer beleeft aan het naar school gaan. Door tijdig aan melden voor onderzoek zorgt u ervoor dat de school alert blijft en voldoende uitdaging blijft bieden.