Bij aanmelding

Bij praktijk DIDAQT weet u al vanaf het moment van aanmelden waar u aan toe bent en wanneer het onderzoek kan worden ingepland. Dit geeft duidelijkheid en rust. Er zijn geen lange wachttijden! We overleggen welke test het best passend is bij uw kind en waar u de test wilt laten uitvoeren. Ook gaan we in gesprek over de vragen die u heeft met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, zodat de hulpvraag duidelijk is.  

Al bij de aanmelding plannen we een datum voor het afnemen van de test. Ook overleggen we welke test het meest geschikt is voor uw kind en waar u de test wilt laten uitvoeren. Dit kan in de praktijk in Goes, maar ook op de school van uw kind. Direct na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de afspraken. Bij praktijk DIDAQT zijn geen lange wachttijden! 

Verloop van het onderzoek

  • Ouders en school ontvangen een aanmeldformulier, waarin de ontwikkeling van het kind en de begeleiding op school in kaart worden gebracht.
  • Voor de ouders is er ook een toestemmingsverklaring nodig.
  • Het onderzoek start om 9.00uur en duurt tot ongeveer 12.00uur. Op dezelfde dag wordt er een gesprek met de ouders gepland, bij voorkeur aansluitend op of voorafgaand aan het onderzoek.
  • Bij vermoeden van begaafdheid of hoogbegaafdheid ontvangen ouders en school aanvullende vragenlijsten.
  • Binnen 2 weken na het onderzoek ontvangen de ouders een uitgebreid verslag met de onderzoeksresultaten en adviezen over verdere begeleiding.
  • Een toelichtend en adviserend gesprek met de ouders en bij voorkeur ook met school. In sommige gevallen kan het gesprek alleen met de ouders gevoerd worden.

Ook na het onderzoek kunt u terecht bij DIDAQT voor vragen en advies! De insteek is altijd om u en uw kind zo goed mogelijk verder te helpen. U bent bij DIDAQT geen nummer. U kunt rekenen op een persoonlijke benadering, met behoud van uw privacy!