Bij aanmelding

Bij praktijk DIDAQT weet u al vanaf het moment van aanmelden waar u aan toe bent en wanneer het onderzoek kan worden ingepland. Geen lange wachttijden! We overleggen welke test het best passend is bij uw kind en waar u de test wilt laten uitvoeren. Ook gaan we in gesprek over de vragen die u heeft met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, zodat de hulpvraag duidelijk is.  

Al bij de aanmelding plannen we een datum voor het afnemen van de test. Dit kan in de praktijk in Goes, maar ook op de school van uw kind. Direct na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de afspraken. Bij praktijk DIDAQT zijn geen lange wachttijden! 

Verloop van het onderzoek

  • Ouders ontvangen een aanmeldformulier, waarin de ontwikkeling van het kind en de begeleiding op school in kaart worden gebracht.
  • In overleg met de ouders wordt er ook informatie op school opgevraagd.
  • Het onderzoek start om 9.00uur en duurt tot ongeveer 12.00uur. Op dezelfde dag wordt er een gesprek met de ouders gepland, bij voorkeur aansluitend op of voorafgaand aan het onderzoek.
  • Bij vermoeden van begaafdheid of hoogbegaafdheid ontvangen ouders en school aanvullende vragenlijsten.
  • Binnen 1 week na het onderzoek ontvangen de ouders een uitgebreid verslag met de onderzoeksresultaten en adviezen over verdere begeleiding.
  • Een toelichtend en adviserend gesprek met de ouders en bij voorkeur ook met school. 
Didaqt | Hoogbegaafdheid | IQ Test

Ook na het onderzoek kunt u terecht bij DIDAQT voor vragen en advies! De insteek is altijd om u en uw kind zo goed mogelijk verder te helpen. U bent bij DIDAQT geen nummer. U kunt rekenen op een persoonlijke benadering, met behoud van uw privacy!