Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in de klas

Voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op school is het niet altijd nodig dat ze die begeleiding in een aparte groep krijgen. Het is de kunst om in de klas vragen te stellen waar alle kinderen actief mee aan de slag kunnen. Ook het stellen van persoonlijke doelen kan helpen om de betrokkenheid van alle leerlingen te vergroten. Het onderwijssysteem is vaak gericht op het geven van snelle antwoorden en biedt als gevolg daarvan te weinig ruimte voor het aanzetten tot creatief dóórdenken.

Wanneer blijkt dat uw kind meer uitdaging nodig heeft gaan we met elkaar op zoek naar de beste opties om die uitdaging te realiseren. Hoe het uiteindelijke aanbod er uit komt te zien is voor ieder kind weer anders. Ook is het afhankelijk van de mogelijkheden die er op school zijn.

Het is de uitdaging van school om een klassenklimaat te scheppen waarin ieder kind zich veilig voelt en waarin kinderen risico’s durven nemen. Belangrijk daarbij is vooral, dat ouders en kind zich gehoord voelen.

Samen gaan we op zoek naar het vinden van een balans tussen wat er gedaan móet worden op school en wat aansluit bij het kind. Zo kan een hoogbegaafd kind vanuit eigen motivatie en belangstelling mede vorm geven aan het leerproces. Door in de begeleiding hoogbegaafde leerlingen een gevoel van zelfcontrole te geven kan er weer een persoonlijke drive ontstaan.