Orthopedagoog Roosendaal

Praktijk DIDAQT is een betrouwbaar adres voor het doen van onderzoek en advies bij vermoeden van begaafdheid, of hoogbegaafdheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend orthopedagoog met ruime ervaring. Ook wanneer u meer wilt weten over de capaciteiten van uw kind en wat de sterke en minder sterke kanten zijn op het gebied van leren. De praktijk heeft goede contacten met de scholen in de regio Roosendaal en kan u adviseren hoe u het beste met de school kunt afstemmen. 

Wilt u zelf als volwassene, of als ouder, een IQ-test laten uitvoeren? Ook dat kan, op locatie, of in de praktijk in Goes. 

IQ-test Roosendaal

Bij Praktijk DIDAQT wordt een IQ-test afgenomen door een erkend orthopedagoog.  U krijgt bij een IQ-test voor kinderen een goede indruk van de verbale vaardigheden van uw kind, de ruimtelijke oriëntaties, het probleemoplossend vermogen (fluïde redeneren), de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen. Er wordt gebruik gemaakt van de WISC-V, of van de RAKIT-2, de meest betrouwbare intelligentietests in Nederland. De test kan worden afgenomen op de school van uw kind in Roosendaal, of in de praktijk in Goes. Het eindgesprek kan dan eventueel op school worden gepland.

Volwassenen

Voor een IQ-test bij volwassenen maken we gebruik van de WAIS-IV-NL, geschikt voor jong/volwassenen vanaf 16 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van de WAIS-V, de meest betrouwbare intelligentietest voor volwassenen. De test duurt ongeveer 2 ½ uur; er wordt voornamelijk met I-pad gewerkt. We nemen ruim de tijd en zorgen dat u ontspannen kunt werken, zodat het resultaat past bij uw mogelijkheden. De test kan worden afgenomen in de praktijk in Goes, maar ook bij u op locatie in Roosendaal, thuis of op kantoor. 

Hoogbegaafd kind in Roosendaal

Ouders lopen vaak te lang rond met vragen over de leerontwikkeling van hun kind. Slimme kinderen, die langere tijd onvoldoende worden uitgedaagd, ontwikkelen hierdoor niet voldoende leerstrategieën en leren niet om te gaan met tegenslag. Dit kan hen in hun latere schoolloopbaan parten gaan spelen. Deskundig onderzoek geeft u een objectief beeld van het functioneren van uw kind. Samen met school zoeken we naar de beste optie om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en voldoende uitdaging te bieden.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid brengt niet alleen de capaciteiten in beeld, maar ook de leerstrategieën, het persoonlijk functioneren en de executieve functies. 

Onderpresteren 

Voorkom dat uw kind gefrustreerd raakt en geen plezier meer beleeft aan het naar school gaan. Door tijdig aan melden voor onderzoek zorgt u ervoor dat de school alert blijft en voldoende uitdaging blijft bieden.