Orthopedagoog Tilburg

In de regio Tilburg zet Praktijk DIDAQT zich in voor onderzoek en advies bij leerproblemen, of bij vermoeden van hoogbegaafdheid. DIDAQT is er ook voor een IQ-test bij volwassen.  Onderzoek gebeurt door een ervaren orthopedagoog, lid van de NVO en ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut Hoogbegaafdheid. Vanwege de goede contacten met scholen in uw regio kan onderzoek bij kinderen meestal op school worden uitgevoerd.  Ook kunt u ervoor kiezen om het onderzoek te laten uitvoeren in de praktijk in Goes en daarna een gesprek in Tilburg te hebben. In overleg kijken we wat het beste bij u past. 

IQ-test Tilburg

Door het afnemen van een intelligentietest voor kinderen krijgt u goed zicht op het functioneren van uw kind. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook wat betreft persoonlijke ontwikkeling en leervaardigheden. Het is verstandig om de school al vanaf de start te betrekken bij het onderzoek. Scholen in de regio Tilburg verlenen altijd hun medewerking, ook om het onderzoek op school te laten uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat de school mee kan denken met oplossingen en dat uw kind kan werken in een bekende leeromgeving. Dit geeft minder spanning, waardoor de test in een relaxte sfeer kan worden afgenomen. Tijdens de pauze kan uw kind aansluiten bij de groep. U kunt er ook voor kiezen om de test in de praktijk in Goes af te laten nemen en later het eindgesprek in Tilburg te plannen. In Goes kunt u gebruik maken van een wachtruimte met internetverbinding.

Volwassenen

Wanneer u als volwassene een IQ-test wilt laten afnemen kan dat bij u op locatie in Tilburg, thuis of op kantoor, of in de praktijk in Goes. Er wordt gebruik gemaakt van de WAIS-IV-NL, de meest betrouwbare test voor volwassenen. Deze test wordt individueel afgenomen, met gebruik van de I-pad. We plannen ruim de tijd in, zodat u kunt pauzeren als dat nodig is en ontspannen kunt werken voor een goed resultaat.  

Hoogbegaafd kind in Tilburg

Een hoogbegaafd kind is veel verder in ontwikkeling en moet vaak het leerniveau ver naar beneden aanpassen om mee te kunnen draaien met het niveau in de groep. Thuis laat uw kind zien over bijzondere interesses te beschikken en geïnteresseerd te zijn in moeilijke informatie, terwijl dit op school niet altijd een garantie hoeft te zijn voor hoge CITO-scores. Op school wordt de leerstof vaak stap voor stap aangeboden, maar veel hoogbegaafde leerlingen zijn top-down denkers: ze leren van het geheel en vullen het met eigen kennis aan. Hoogbegaafde kinderen verliezen hierdoor vaak de belangstelling voor het leren.

Praktijk DIDAQT helpt u om een goed beeld te krijgen van het functioneren van uw kind. U krijgt praktisch adviezen over de aanpak op school. Samen gaan we op zoek naar de beste optie voor uw kind!

Onderpresteren 

Het is een misvatting dat kinderen met hoogbegaafdheid altijd hoge scores behalen! Wanneer niet de juiste leerstof wordt aangeboden en een kind onvoldoende uitdaging ervaart kunnen er blokkades optreden en kan het zijn dat een kind zich niet meer thuis voelt in de schoolsituatie. Het kind voelt zich niet begrepen en gaat zich als coping-strategie aanpassen aan het niveau in de groep. Door onderpresteren valt een kind niet meer op, met het gevaar dat er onvoldoende attitude wordt opgebouwd  om moeilijker stof op te nemen. Vroegtijdig onderzoek maakt het gemakkelijk om dit proces om te buigen en uw kind weer te ‘leren leren’.