Orthopedagoog Goes

Onderzoek en advies bij Praktijk DIDAQT door een orthopedagoog met ruime ervaring. Aangesloten bij de NVO en bij het Kwaliteitsinstituut Hoogbegaafdheid. Goede contacten met basisscholen in de regio Zeeland. Persoonlijke benadering, u bent bij DIDAQT geen nummer! Direct na aanmelding plannen we een datum in voor het onderzoek. Ongeveer een week later ontvangt u een verslag en plannen we een datum in voor het eindgesprek.

DIDAQT is het juiste adres voor een IQ-test bij kinderen, jongvolwassenen en volwassenen!

IQ-test Goes 

Een IQ-test bij kinderen geeft niet alleen een goed beeld van de cognitieve capaciteiten van uw kind, maar ook hoe de taakaanpak is en de indruk van uw kind als persoon.  Bij DIDAQT worden de onderzoeksresultaten altijd gekoppeld aan praktische adviezen.  Vanuit mijn jarenlange ervaring in het onderwijs ben ik goed op de hoogte van wat u als ouders van de school kunt verwachten. Of uw kind nu leerproblemen ervaart, of juist te weinig uitdaging krijgt, onderzoek geeft altijd aanknopingspunten voor een goede begeleiding op school en thuis. Onderzoek kan worden uitgevoerd op school, of in de praktijk in Goes. U kunt eventueel gebruik maken van een comfortabele wachtruimte. 

Volwassenen

Ook volwassenen kunnen zich bij DIDAQT aanmelden voor een individuele IQ-test. Dit kan handig zijn bij uw schoolkeuze, of bij uw loopbaanplanning.  De test wordt afgenomen in de praktijk in Goes, of op locatie.  De insteek is om samen met u tot een goede indruk te komen van uw capaciteiten.  De WAIS-IV-NL is de meest betrouwbare test voor volwassenen. Afname van deze test duurt ongeveer 2 1/2 uur.

Hoogbegaafd kind in Goes

Hoe eerder een hoogbegaafd kind wordt opgemerkt, hoe meer de kans op een passende begeleiding! Al op vroege leeftijd kan een kind met hoogbegaafdheid merken ‘anders te zijn’ en het gevoel krijgen er niet bij te horen. Praktijk DIDAQT doet onderzoek bij kinderen vanaf 6 jaar.  Voor het onderzoek wordt een keuze gemaakt uit de meest gebruikte intelligentietests in Nederland: de WISC-V en de RAKIT-2. Beide tests hebben ieder hun specifieke benadering en het is van belang om voor een betrouwbaar resultaat zo goed mogelijk aan te sluiten bij de persoon van uw kind. Naast de cognitieve vaardigheden krijgt u ook een indruk van het persoonlijke functioneren van uw kind en de executieve functies. 

Onderpresteren 

Ouders merken vaak als eerste dat hun kind zich op school anders gedraagt dan thuis en niet laat zien wat het kan. Dit dat komen doordat een kind niet op hetzelfde level zit en zich gaat aanpassen aan de schoolomgeving. Zeker wanneer de signalen vanuit de ouders niet tijdig door school worden opgepakt kan dit leiden tot onderpresteren, frustratie en verlies van motivatie.