Orthopedagoog Dordrecht

Praktijk DIDAQT is een betrouwbaar adres voor onderzoek en advies bij vermoeden van begaafdheid, of hoogbegaafdheid. Ook wanneer u meer wilt weten over de capaciteiten van uw kind en wat de sterke en minder sterke kanten zijn op het gebied van leren. De orthopedagoog van DIDAQT heeft een ruime ervaring en staat ingeschreven bij de NVO en het Kwaliteitsinstituut Hoogbegaafdheid.

Wilt u zelf als volwassene, of als ouder, een IQ-test laten uitvoeren? Ook dat kan, op locatie, of in de praktijk in Goes. Er wordt gebruik gemaakt van de WAIS-V, de meest betrouwbare intelligentietest voor volwassenen. 

IQ-test Dordrecht 

Bij Praktijk DIDAQT wordt een IQ-test afgenomen door een erkend orthopedagoog, met diagnostiekbevoegdheid en een ruime ervaring. U krijgt wanneer uw kind wordt getest een goede indruk van de verbale vaardigheden van uw kind, de ruimtelijke oriëntatie, het probleemoplossend vermogen (fluïde redeneren), de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen. We maken gebruik van de WISC-V, of van de RAKIT-2, de meest betrouwbare intelligentietests in Nederland.

Volwassenen 

Voor een IQ-test bij volwassenen werken we met de WAIS-IV-NL. Deze test geeft een zeer betrouwbaar beeld van uw capaciteiten.  De WAIS-IV-NL is geschikt voor jongvolwassenen en volwassenen vanaf 16 jaar. U kunt er voor kiezen de test af te laten nemen in uw vertrouwde omgeving, thuis of op kantoor, maar ook in de praktijk in Goes. Het afnemen van de test gebeurt voornamelijk op I-pad en duurt ongeveer 2 1/2 uur.

Hoogbegaafd kind in Dordrecht

Ouders lopen vaak te lang rond met vragen over de ontwikkeling van hun kind. Dit is jammer, want het is een kleine stap om hiernaar deskundig onderzoek te laten doen. Slimme kinderen, die langere tijd onvoldoende worden uitgedaagd, ontwikkelen niet voldoende leerstrategieën en leren niet om te gaan met tegenslag. Dit kan hen in hun latere schoolloopbaan parten gaan spelen.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid brengt niet alleen de capaciteiten in beeld, maar ook de leerstrategieën, het persoonlijk functioneren en de executieve functies. Met praktische adviezen krijgt uw kind weer perspectief op school.

Onderpresteren 

Voorkom dat uw kind gefrustreerd raakt en geen plezier meer beleeft aan het naar school gaan. Door tijdig aan melden voor onderzoek zorgt u ervoor dat de school alert blijft en voldoende uitdaging blijft bieden.