Orthopedagoog Zierikzee

Praktijk DIDAQT is het juiste adres voor onderzoek en advies bij vermoeden van begaafdheid, of hoogbegaafdheid. Ook wanneer u meer wilt weten over de capaciteiten van uw kind en wat de sterke en minder sterke kanten zijn op het gebied van leren.  Het afnemen van de test kan op de school van uw kind, of in de praktijk in Goes. We kijken in overleg wat het beste bij uw situatie past.

Wilt u zelf als volwassene, of als ouder, zicht op uw capaciteiten? U kunt een IQ-test laten afnemen in de praktijk in Goes, of op locatie in Zierikzee. 

IQ-test Zierikzee

Bij Praktijk DIDAQT wordt een IQ-test afgenomen door een erkend orthopedagoog, met diagnostiekbevoegdheid en een ruime ervaring. U krijgt bij een IQ-test voor kinderen een goede indruk van de verbale vaardigheden van uw kind, de ruimtelijke oriëntaties, het probleemoplossend vermogen (fluïde redeneren), de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen. Er wordt gebruik gemaakt van de WISC-V, of van de RAKIT-2, de meest betrouwbare intelligentietests in Nederland. De test kan worden afgenomen op de school van uw kind of in de praktijk in Goes.

Volwassenen

Voor een IQ-test bij volwassenen werken we met de WAIS-IV-NL. Deze test is geschikt voor personen van 16 jaar en ouder. Bij aanmelding plannen we direct een datum voor het onderzoek. Er is een uitgebreide intake en u ontvangt na afloop een verslag met de resultaten en met adviezen. De test kan worden uitgevoerd in de praktijk in Goes, maar ook bij u op locatie in Zierikzee, thuis of op kantoor. Samen kijken we wat de beste optie voor u is, zodat u ontspannen kunt werken aan een optimaal resultaat!

Hoogbegaafd kind in Zierikzee

Ouders lopen vaak te lang rond met vragen over de ontwikkeling van hun kind. Dit is jammer, want het is een kleine stap om hiernaar deskundig onderzoek te laten doen. Slimme kinderen, die langere tijd onvoldoende worden uitgedaagd, ontwikkelen niet voldoende leerstrategieën en leren niet om te gaan met tegenslag. Dit kan hen in hun latere schoolloopbaan parten gaan spelen.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid brengt niet alleen de capaciteiten in beeld, maar ook de leerstrategieën, het persoonlijk functioneren en de executieve functies.

 Onderpresteren 

Voorkom dat uw kind gefrustreerd raakt en geen plezier meer beleeft aan het naar school gaan. Door tijdig aan melden voor onderzoek zorgt u ervoor dat de school alert blijft en voldoende uitdaging blijft bieden.