IQ test kind

Bij een IQ-test wordt ook altijd een indruk verkregen van de persoonlijkheid van uw kind, de werkhouding en de motivatie. Ook bij vragen over begaafdheid of hoogbegaafdheid wordt breder gekeken dan alleen naar de resultaten van een IQ-test.  Het gaat er om een goed beeld te krijgen van het algemeen functioneren, de manier van denken en de taakaanpak van een kind. Door de ontwikkeling van het kind goed in kaart te brengen, de resultaten van de IQ-test te analyseren en die samen te voegen met de informatie van de ouders en van school ontstaat een totaalbeeld. Op basis van dit totaalbeeld kunnen er adviezen worden gegeven voor verdere begeleiding.   

Didaqt | Hoogbegaafdheid | IQ Test
  • Door informatie van ouders en van school op te vragen brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart. 
  • Er wordt een volledig intelligentieonderzoek afgenomen. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van de WISC-V en in sommige gevallen ook van de RAKIT. Het onderzoek bestaat afwisselend uit mondelinge taken en taken die moeten worden uitgevoerd op de I-pad.
  • Bij vragen over begaafdheid wordt er tevens gebruik gemaakt van een Quickscan. Dit screeningsinstrument bij vermoeden van begaafdheid en hoogbegaafdheid wordt ingevuld door ouders en door school. In sommige gevallen ook door het kind zelf. De uitkomsten geven een mooi totaalbeeld en aanknopingspunten voor verder gesprek.
  • Naast IQ-onderzoek wordt er ook een beeld gevormd van de leeraanpak, de denkvoorkeuren en het algemeen functioneren van uw kind.
  • De inhoud van het persoonlijkheidsonderzoek is afhankelijk van de vragen die er zijn. Daarbij kan vooral de nadruk liggen op schoolbeleving, competentie, of executieve functies.   

Het afnemen van een test gebeurt bij Praktijk DIDAQT in een ontspannen sfeer, zodat uw kind kan terugkijken op een leuke dag. 

 

Meer informatie over de verschillende IQ-tests vindt u op de betreffende pagina. 

 

Artikelen