WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL) is een zeer betrouwbare test, die het intelligent functioneren meet van volwassenen en jongvolwassenen vanaf 16 jaar. De test wordt individueel afgenomen. U krijgt een indruk van uw capaciteiten op het gebied van verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Aan de hand van deze vier indexen wordt een totaal IQ berekend. 

Bij de WAIS-IV wordt het totaal IQ berekend aan de hand van 4 indexen. 

  • de index Verbaal Begrip: geeft een indruk van de verbale en op taal gebaseerde kennis die iemand heeft opgebouwd door algemene levenservaringen en scholing. 
  • de index Perceptueel Redeneren: geeft een indruk van het kunnen verwerken, analyseren en synthetiseren van visuele informatie. 
  • de index Werkgeheugen: geeft een indruk van het kunnen vasthouden van informatie en die informatie kunnen bewerken.
  • de index Verwerkingssnelheid: geeft een indruk van het kunnen vasthouden van aandacht en motivatie bij de uitvoering van eenvoudige taken, de snelheid van werken. 

De WAIS werd voor het eerst gepubliceerd in 1955 en was bedoeld om intelligentie te meten bij volwassen. De test werd ontworpen door David Wechsler. Hij was er van overtuigd dat intelligentie bestond uit een aantal verschillende mentale vermogens, in plaats van een enkele algemene IQ-factor.

Het IQ is een genormaliseerd getal, waarvan het gemiddelde op 100 wordt gesteld met een standaardafwijking van 15. Omdat het afnemen van een IQ-test ook een momentopname is wordt er gewerkt met betrouwbaarheidsgrenzen. De kans is groot dat bij een herhaling van de test u uit gaat komen in dezelfde range. Een score van boven de 130 wordt gezien als een zeer hoog niveau, een score van 120-129 is een hoge score en een score van 110-119 is een hoog gemiddelde score. Het gemiddelde gebied valt tussen de 90 en de 109. Een score van 80-89 valt laag in het gemiddelde gebied. 

De test kan worden ingezet als onderdeel van uw beroepskeuze, of de keuze voor een studierichting. Ook kan het zijn dat u als ouder, vanuit de ervaring met uw kinderen, veel in u zelf herkent en eens zicht wilt krijgen op uw eigen functioneren. De test levert u altijd zinvolle informatie op over uw persoonlijk functioneren!