WAIS-IV

De WAIS-IV is een zeer betrouwbare test, die het intelligent functioneren met van volwassenen en jongvolwassenen vanaf 16 jaar. U krijgt een indruk van uw capaciteiten op het gebied van verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Aan de hand van deze vier indexen wordt een totaal IQ berekend.

Bij de WAIS-IV gaat het niet zozeer om het meten van aangeleerde kennis, maar de test geeft vooral ook inzicht in de mate van flexibel denken en het vermogen om abstract te kunnen redeneren.

De test kan worden ingezet als onderdeel van uw beroepskeuze, of de keuze voor een studierichting. Ook kan het zijn dat u als ouder, vanuit de ervaring met uw kinderen, veel in u zelf herkent en eens zicht wilt krijgen op uw eigen functioneren. De test levert u altijd zinvolle informatie op over uw persoonlijk functioneren!