Intelligentietest

Bij een intelligentietest wordt vaak gebruik gemaakt van de WISC-V. Dit is een wereldwijd gebruikte test voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Het afnemen van deze test duurt ongeveer 3 uur.

Talige onderdelen worden tijdens de test afgewisseld met onderdelen, die meer een beroep doen op de ruimtelijke oriëntatie van kinderen. Door deze afwisseling vinden kinderen het meestal leuk om te doen, zeker ook omdat bij de WISC-V de mogelijkheid bestaat om een groot deel van test af te nemen op de I-pad. Deze werkwijze spreekt kinderen meestal erg aan en wordt ook door Praktijk DIDAQT ingezet.

Wanneer de volledige test is afgenomen kan er een goede indruk worden verkregen van de sterke en zwakke kanten van een kind. Er worden een aantal aspecten van intelligentie belicht:

  • Verbaal begrip: geeft een indruk van de taalvaardigheden en de op taal gebaseerde kennis, die iemand in de loop der jaren heeft opgebouwd.
  • Visueel ruimtelijk: het kunnen verwerken van visuele informatie, onthouden en herkennen van meetkundige en ruimtelijke eigenschappen.
  • Fluïd redeneren: geeft een indruk van de algemene leervaardigheden, vaardigheden om verbanden te kunnen ontdekken en die vervolgens te gebruiken om tot een oplossing te komen.
  • Werkgeheugen: het kort vast kunnen houden van informatie, zoals een instructie in de klas, en informatie kunnen bewerken.
  • Verwerkingssnelheid: vasthouden van aandacht en motivatie bij het uitvoeren van eenvoudige taken.

Interpretatie van de test

De WISC-V heeft een zeer goede betrouwbaarheid, maar vergeet niet dat de resultaten van een IQ-test ook gerelativeerd moeten worden! Het afnemen van een test is toch altijd een momentopname en de intelligentie kan zich in de loop der jaren nog verder ontwikkelen. Zeker bij jonge kinderen, waarbij de ontwikkeling vaak pieksgewijs verloopt, is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de testresultaten. We hanteren daarom altijd een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar.

Ook richt een IQ-test zich op een beperkt aantal aspecten van het totaal functioneren van kind. Een hoge score op een IQ-test is niet per definitie een garantie voor succes! Dit is ook afhankelijk van eigenschappen als motivatie, inzet, een goede leerhouding, het om kunnen gaan met tegenslagen en de vaardigheid om van je fouten te leren. Ook sociale en emotionele ontwikkeling speelt een rol bij een succesvolle schoolcarrière.

Advies voor begeleiding

Ondanks deze beperkingen geeft een IQ-test een goede indruk hoe een kind op school en in de klas kan functioneren. Het moet dan ook de insteek zin om op basis van de testresultaten informatie aan te reiken voor het onderwijs, zodat een kind zo goed mogelijk verder kan worden geholpen!

Het afnemen van een IQ-test is niet alleen van toepassing bij vermoeden van begaafdheid of hoogbegaafdheid. Ook wanneer het op school niet goed lukt met leren kunnen de resultaten van een IQ-test handvatten bieden voor het verbeteren van de begeleiding op school.