Werkwijze

Praktijk DIDAQT wil ouders en kinderen nieuw perspectief te bieden, bij voorkeur werkend vanuit de schoolsituatie.

Bij DIDAQT geen lange wachttijden! 

Het is voor een kind prettig om in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Onderzoek op school geeft ook de mogelijkheid om uw kind even in de schoolsituatie te zien en een gesprekje te hebben met de leerkracht. Door de school zo goed mogelijk te betrekken bij uw besluit tot onderzoek ontstaat er een breder beeld van uw kind. Adviezen kunnen daardoor ook beter worden ingezet in de begeleiding. Wanneer de onderwijsbehoeften van uw kind duidelijk zijn kan hierop beter worden afgestemd. 

Regio Zuidwest Nederland

DIDAQT richt zich op de regio Zuidwest Nederland: Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland. Of u nu in Roosendaal woont, Dordrecht of Middelburg, het maakt niet uit. Ik kom naar u toe!

Onderzoek gebeurt bij voorkeur op de school van uw kind. Tijdens het onderzoek kan uw kind gewoon aansluiten bij de pauze in de klas. Dat geeft even een goede break. Wanneer het niet mogelijk is om onderzoek op school uit te voeren kan dit ook in mijn praktijk in Goes.

Oriënterend gesprek

Het kan natuurlijk zijn dat u twijfels heeft of onderzoek wel noodzakelijk en zinvol is. In dat geval kunnen we eerst een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Op basis daarvan kunt u besluiten tot nader onderzoek. Soms geeft een gesprek u al voldoende aanknopingspunten om verder te gaan! 

 

Bij aanmelding

Bij praktijk DIDAQT weet u al vanaf het moment van aanmelden waar u aan toe bent en wanneer het onderzoek kan worden ingepland. Dit geeft duidelijkheid en rust. Heeft u later nog behoefte aan advies, dan kunt u bij DIDAQT terecht! Mijn drive is om ouders en kinderen zo goed mogelijk verder te kunnen helpen.

Direct na aanmelding ontvangt u een bevestiging, met een voorstel voor een datum. Bij praktijk DIDAQT zijn geen lange wachttijden! Al bij aanmelding weet u wanneer het onderzoek is ingepland.

Verloop van het onderzoek

 • Ouders en school ontvangen een aanmeldformulier, waarin de ontwikkeling van het kind en de begeleiding op school in kaart worden gebracht.
 • Voor de ouders is er ook een toestemmingsverklaring nodig.
 • Het onderzoek start om 9.00uur en duurt tot ongeveer 12.00uur. Op dezelfde dag wordt er een gesprek met de ouders gepland, bij voorkeur aansluitend op of voorafgaand aan het onderzoek.
 • Bij vermoedens van hoog/begaafdheid ontvangen ouders en school aanvullende vragenlijsten.
 • Toezending van een uitgebreid verslag met de onderzoeksresultaten en adviezen over verdere begeleiding.
 • Een toelichtend en adviserend gesprek met de ouders en met school. In sommige gevallen kan het gesprek alleen met de ouders gevoerd worden.

Ook na het onderzoek kunt u terecht bij DIDAQT voor vragen en advies! De insteek is altijd om u en uw kind zo goed mogelijk verder te helpen. U bent bij DIDAQT geen nummer. U kunt rekenen op een persoonlijke benadering, met behoud van uw privacy!

Inhoud van het Onderzoek

Het vaststellen of een kind hoogbegaafd is is niet mogelijk door het afnemen van één test. Onderzoek naar hoogbegaafdheid is breder. Het gaat er om een goed beeld te krijgen van het algemeen functioneren, de manier van denken en de taakaanpak van een kind. Onderzoek naar hoogbegaafdheid omvat meerdere tests om een goed totaalbeeld te vormen. Een IQ-test wordt altijd afgenomen.

 

 • Op basis van informatie van ouders en van school wordt de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht.
 • Er wordt een volledig intelligentieonderzoek afgenomen. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van de WISC-V en in sommige gevallen ook van de RAKIT. Het onderzoek bestaat afwisselend uit mondelinge taken en taken die moeten worden uitgevoerd op de I-pad.
 • Tevens wordt er gebruik gemaakt van een Quickscan. Dit screeningsinstrument bij vermoedens van begaafdheid en hoog/begaafdheid wordt ingevuld door ouders, kind en door school. De uitkomsten geven een mooi totaalbeeld en aanknopingspunten voor verder gesprek.
 • Naast IQ-onderzoek wordt er ook een beeld gevormd van de leeraanpak, de denkvoorkeuren en het algemeen functioneren van uw kind.
 • De inhoud van het persoonlijkheidsonderzoek is afhankelijk van de vragen die er zijn. Daarbij kan vooral de nadruk liggen op schoolbeleving, competentie, of executieve functies.
 • Als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van het model van Gagné: de prestaties van een kind zijn afhankelijk van aangeboren capaciteiten, maar ook van persoons- en omgevingsfactoren.

Artikelen